neymar shh cleats,shop cleats,jerseyxp,shoesboost.com

neymar shh cleats,shop cleats,jerseyxp,shoesboost.com

JCH tanısı | Hacked by Medo

JCH tanısı

Aile hekimlerinin JCH hakkında genel bilgi sahibi olması ve şüpheli semptom durumunda hastayı aşağıdaki tetkiklerin yapılabilmesi için bir nöroloğa yönlendirmesi oldukça önemlidir.

Manyetik Rezonans İncelemesi (MR)

Hastalıkla karışabilen olası diğer tanıların (örneğin: beyin tümörü) elimine edilmesini sağlamak adına önemli bir tetkitir. Sporadik JCH ‘de MR tetkiki genellikle normal sonuç verir ancak bazı vakalarda hastalık için karakteristik olan görünüm tespit edilebilir. Bilgisayarlı Tomografi (BT) de genellikle normal olarak görülür.

Elektroensefalogram (EEG)

Sporadik JCH için karakteristik olan beyin dalgaları sıklıkla tespit edilir.

Lomber Ponksiyon (LP)

Sporadik JCH’de, beyin-omurilik sıvısında protein 14-3.3 ‘ün tespit edilmesi tanı için oldukça yardımcıdır. Bu proteinin yüksek seviyede görülmesi beyin hücrelerinin hızlı dejenerasyonundan kaynaklanır.

Beyin biyopsisi (beyin dokusundan örnek alınması)

Beyinde süngersi form değişikliğinin tespit edilip kesin tanı konulması amacı ile yapılır.

Direkt ve kesin bir tetkik olmadığından, sJCH nın tanısını koymak uzun zaman alır. Erken dönemde görülen nörolojik belirtiler, başka hastlıklarla benzeşebileceğinden kesin tanı koymadan önce hastalığın progresyonunun (gelişiminn) izlenmesi oldukça önem taşır. Bu süre içinde klinisyen hastalar üzerinde gereksiz ve yorucu tetkikler yapmak istemeyebilirler. Bu zaman zarfında hastanın kliniğinin giderek ve hızla kötüleşmesi aile için oldukça yıpratıcı olur. Bu açıdan; hasta yakınlarının hekimler tarafından ya da ulaşılabilir destek ağlarından bilgilendirilmesi ve desteklenmesi çok önem taşır.