neymar shh cleats,shop cleats,jerseyxp,shoesboost.com

neymar shh cleats,shop cleats,jerseyxp,shoesboost.com

sJCH semptomları | Hacked by Medo

sJCH semptomları

Semptomları ortaya çıkış şekli kişiden kişiye değişmekle birlikte, hastalık birden bire ortaya çıkar.

  • Erken semptomlar, depresyon semptomlarına (duygu geçişleri, hafıza eksiklikleri, asosyalleşme ve ilgi kaybı) benzerlik gösterebilir. Ancak demansın (bunama) hızlı gelişimi ve belirgin nörolojik semptomlar sJCH nı depresyondan ayırır.
  • Sıklıkla haftalar içinde hasta ayakta zor durabilir hale gelir ve koordinasyonunu kaybeder. Semptomların bu şekli; serebellum (beynin hareketlerimizi kontrol eden kısmının) hasarı nedeniyle geliştiği için “serebellar ataksi” olarak bilinir. Bazı insanlarda ilk semptomlar bunlardır.
  • Geç semptomlar, bulanık görüntü ve hatta körlük, eklemlerde rijidite (sertlik), ani sıçrama hareketleri ve idrar kaçırma olarak görülebilir.
  • Konuşma ve yutma zorluğu görülebilir ve nazogastrik tüple besleme zorunluluğu doğabilir.
  • Nihayetinde hasta konuşma ve hareket kabiliyetini yitirir ve sürekli bakıma muhtaç hale gelir. Bu duruma “akinetik mutizm” denir; göz hareketleri devam edebildiğinden dolayı etrafında olanları takip ettikleri sanılsa da; aslında bu evrede hasta etrafının ve kendisinin farkında değildir.
  • Hastalığın ortalama süresi 4-5 aydır. Hastaların bir kısmı birkaç hafta içinde; %70’i ise semptomların görülmesinden itibaren 6 ay içinde hayatını kaybeder. Nadiren birkaç yıl yaşadıkları görülmüştür.